Generalforsamling 2017

Brøndum Forsamlings- og Kulturhus
indkalder til generalforsamling

Tirsdag d. 7. marts kl 18.00 er der spis sammen og generalforsamling i forsamlingshuset.
Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning om foreningen til godkendelse
4. Kasserens fremlægning af årsregnskab til godkendelse
5. Næste års kontingent
6. Indkomne forslag (Skal være indgivet skriftligt til formanden seneste 8 dage før generalforsamlingen)
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisorer
9. Valg af suppleanter
10. Eventuelt – herunder kan intet vedtages
Mvh.
Bestyrelsen